خانه / اطلاعات عمومی

اطلاعات عمومی

در دنیای امروزی داشتن اطلاعات عمومی برای هر شخصی ضروری و اجتناب ناپذیر است. در ادامه به این مقوله مهم بیشتر می پردازیم. با تور دانش همراه باشید.

اطلاعات عمومی

اطلاعات که در زبان انگلیسی به آن general information گفته می شود شامل تمامی زمینه ها است. به طور مثال داشتن اطلاعات در مورد ورزش ها، مسافرت، علم روز، سیاسی، فرهنگی و خیلی از موضوع های روز دنیا برای هرکسی ضروری است.

ولی ناگفته نماند که دانستن همه این موضوعات برای کمتر کسی میسر است و یا می توان گفت برای هیچکس امکان پذیر نیست. اما general information همانطور که از اسم آن مشخص است، درصد کمی از تمامی شاخه های اطلاعات را شامل می شود و به دانستن جزئیات دقیق و ریز در مورد چیزی نیازی نیست.

 

معنی پرتو چیست و مترادف آن

در این پست از  توردانش با معنی کلمه پرتو و مترادف آن آشنا می‌شوید. معنی پرتو چیست؟ این کلمه یعنی روشنایی، درخشش و شعاعی از نور که از یک منبع گرمایی یا نورانی ساطع می‌شود. همچنین به‌عنوان یک اسم دخترانه در ثبت‌احوال ثبت شده است. مترادف پرتو نور، سو، تلألؤ، …

ادامه نوشته »

معنی تکاپو و مترادف آن

معنی تکاپو و مترادف آن

در این مقاله با معنی تکاپو و مترادف آن همراه تور دانش باشید. معنی تکاپو چیست؟ تکاپو در لغت به معنی تلاش و جستجو همراه با جدیت است. تکاپو از پویایی یعنی زنده و در جریان بودن گرفته شده است. مترادف تکاپو : جستجوی زیاد، فعالیت، آمد و شد با شتاب، …

ادامه نوشته »

معنی کلمه طنین و مترادف آن

معنی طنین و مترادف آن

در این مقاله با معنی طنین و مترادف آن همراه توردانش باشید. معنی طنین چیست؟ در لغت به معنی بانگ مگس و صدا است. آوایی که از درون انسان به گوشش می‌رسد را طنین گویند. مترادف طنین  پژواک، نوا، آهنگ، بازتاب صوت، انعکاس صدا، زنگ، آواز طنین انداز شدن : …

ادامه نوشته »

معنی سریر چیست و مترادف آن

معنی سریر چیست و مترادف آن

در این پست از  توردانش با معنی کلمه سریر و مترادف آن آشنا می‌شوید. معنی سریر چیست ؟ این کلمه به معنی تخت، تخت پادشاهی، مسند و اورنگ است. ریشه این کلمه عربی بوده و یک اسم دخترانه نیز محسوب می‌شود. مترادف سریر عرش، اورنگ سریر در شعر فارسی حافظ …

ادامه نوشته »

معنی سپند و در مورد این کلمه

معنی سپند و در مورد این کلمه

در مقاله ” معنی سپند و در مورد این کلمه ” همراه تور دانش باشید. معنی سپند چیست؟ سپند مخفف اسپند یا همان اسفند است. دانه سیاهی که برای دور بودن از چشم بد سوزانده می‌شود. سپند در شعر فارسی فردوسی ز چوپان بپرسید کاین اژدها به چندست و این …

ادامه نوشته »

معنی سوءظن و مترادف آن

معنی سوءظن و مترادف آن

در این مقاله با معنی سوءظن همراه تور دانش باشید. معنی سوءظن چیست؟ در لغت به معنی گمان بد و شک است. وقتی به کسی شک داریم یا از درست بودن کاری اطمینان کامل نداشته باشیم، می‌گوییم به آن شخص یا کار سوءظن داریم. مترادف سوءظن : بدگمانی، تردید، بددلی، …

ادامه نوشته »

معنی کلمه عربی الدهر چیست و تلفظ آن

معنی کلمه عربی الدهر چیست و تلفظ آن

در این مقاله با معنی الدهر آشنا خواهید شد. پس با تور دانش همراه شوید. معنی الدهر دهر در لغت به معنی سختیهای روزگار و مدت زمان طولانی است. کلمه الدهر ریشه عربی دارد. مترادف اَلْدَهْر روزگار پر درد و بلا، مصائب زمانه، حوادث روزگار، مدت طولانی اَلْدَهْر در شعر …

ادامه نوشته »