تور دانش https://tourdanesh.ir/ مرجع اطلاعات عمومی Thu, 30 Nov 2023 10:34:41 +0000 fa-IR hourly 1 http://tourdanesh.ir/wp-content/uploads/2022/02/cropped-logo-tourdanesh-1-32x32.jpg تور دانش https://tourdanesh.ir/ 32 32 معنی و مفهوم کلمه غنا http://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%ba%d9%86%d8%a7/ http://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%ba%d9%86%d8%a7/#respond Tue, 05 Dec 2023 04:32:54 +0000 https://tourdanesh.ir/?p=6480 برای اطلاع از معنی کلمه غنا با این پست از لغتنامه تور دانش همراه باشید. معنی غنا در لغتنامه دهخدا توانگری، بی‌نیازی و دولتمندی معنی غنا در فرهنگ فارسی در زبان فارسی، غنا به دو معنای اصلی به کار می‌رود: غنا به معنای آوازخوانی در این معنا، غنا به صدایی گفته می‌شود که دارای تنوع …

نوشته معنی و مفهوم کلمه غنا اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
برای اطلاع از معنی کلمه غنا با این پست از لغتنامه تور دانش همراه باشید.

معنی غنا در لغتنامه دهخدا

توانگری، بی‌نیازی و دولتمندی

معنی غنا در فرهنگ فارسی

در زبان فارسی، غنا به دو معنای اصلی به کار می‌رود:

 • غنا به معنای آوازخوانی

در این معنا، غنا به صدایی گفته می‌شود که دارای تنوع و زیبایی است. غنا می‌تواند با یا بدون ساز اجرا شود. در فقه اسلامی، درباره حکم شرعی غنا اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقیهان، غنا را به طور مطلق حرام می‌دانند و برخی دیگر معتقدند فقط اگر همراه با طرب یا لهو و لعب باشد، حرام است.

 • غنا به معنای ثروت و دارایی

در این معنا، غنا به وضعیتی گفته می‌شود که فرد دارای ثروت و دارایی فراوانی باشد. غنا می‌تواند مادی یا معنوی باشد. غنا مادی به دارایی‌های مادی مانند پول، ملک، ماشین و… اشاره دارد. غنا معنوی به دارایی‌های معنوی مانند علم، دانش، ایمان و… اشاره دارد.

مترادف غنا

توانگری، پرباری، بی‌نیازی، ثروت

متضاد غنا

نیازمندی، فقر

غنا به انگلیسی

ghana

riches

wealth

verdant

singing

song

music

fortune

opulence

plenty

richness

wealthiness

freedom from want

غنا در شعر فارسی

زهد و عفت کز صفات عاشقان صادقست

با فقیری خوش بود با شهریاری خوشتر ست

خوبتر بر چهره قدرت نماید خال زهد

کسوت عفت بقد کامکاری خوشترست

بوی دانش در مشام جان اهل معرفت

نزد عاقل از نسیم مشک تاری خوشترست

خوی نیک ار دادت ایزد هیچ دیگر گو مباش

خوی نیک ار عاقلی از هر چه داری خوشترست

سر سبک چون باد و عالمسوز چون آتش مباش

همچو آب و خاک لطف و بردباری خوشترست

سازشی کز وی نباشد هیچ خوشتر در جهان

گر خرد نپسنددش ناسازگاری خوشترست

از غنا و عزتی حاصل ز آزار دلی

راستی ابن یمین را فقر و خواری خوشترست

ابن یمین – دیوان اشعار – قطعات

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

از میدان سر میدان غنا زاید. قوله تعالی: «و وجدک عایلا فاغنی». غنا توانگریست جملهٔ آن سه چیزست: غنای مال، و غنای خوی، و غنای دل. غنای مال بر سه گونه است: آنچه ار حلالست محنتست، و آنچه از حرامست لعنتست، و آنچه افزونیست عقوبتست. و غنای خوی از نفس است که در خبرست که «الغنی عن النفس»؛ و غنای نفس سه چیزست: خشنودی، خرسندی و جوانمردی. و غناء دل سه چیزست، و آن «غناء القلب» است که در خبر است: همت از دیا مهمتر، و مراد از بهشت بزرگتر، و آرام از هفت آسمان و زمین برتر.

خواجه عبدالله انصاری – صد میدان

نوشته معنی و مفهوم کلمه غنا اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
http://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%ba%d9%86%d8%a7/feed/ 0
معنی و مفهوم کلمه غایت http://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%ba%d8%a7%db%8c%d8%aa/ http://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%ba%d8%a7%db%8c%d8%aa/#respond Mon, 04 Dec 2023 05:16:14 +0000 https://tourdanesh.ir/?p=6477 برای اطلاع از معنی کلمه غایت با این پست از لغتنامه تور دانش همراه باشید. معنی غایت در لغتنامه دهخدا نهایت، پایان، سرانجام، پایان کار. معنی غایت در فرهنگ فارسی معنی کلمه غایت در زبان فارسی “هدف”، “انتها”، ” نهایت”، “حد نهایی” و “مقصود” است. غایت را می‌توان به عنوان “نقطه‌ای که به آن می‌رسیم” …

نوشته معنی و مفهوم کلمه غایت اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
برای اطلاع از معنی کلمه غایت با این پست از لغتنامه تور دانش همراه باشید.

معنی غایت در لغتنامه دهخدا

نهایت، پایان، سرانجام، پایان کار.

معنی غایت در فرهنگ فارسی

معنی کلمه غایت در زبان فارسی “هدف”، “انتها”، ” نهایت”، “حد نهایی” و “مقصود” است. غایت را می‌توان به عنوان “نقطه‌ای که به آن می‌رسیم” یا “هدفی که به دنبال آن هستیم” تعریف کرد.

مترادف غایت

هدف، مقصد، مقصود، غرض، منتهای، نهایت، حد.

مخالف غایت

آغاز، ابتدا، اول، مبدأ.

به غایت یعنی چه؟

بی‌نهایت، پایان.

غایت به انگلیسی

climax

destination

extremity

utmost

extreme limit

end

object

goal

(desired) object

غایت در شعر فارسی

آن کس که زروی علم و دین اهل بود

داند که جواب شبهه بس سهل بود

علم ازلی علت عصیان بودن

پیش حکما ز غایت جهل بود

ابوسعید ابوالخیر – رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

آن جسم پیاله بین بجان آبستن

همچون سمنی بارغوان آبستن

نی نی غلطم پیاله از غایت لطف

آبیست به آتش روان آبستن

عسجدی – اشعار باقیمانده

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

تا غایب شد بت از کنار شمنش

می خون گردد بتن ز غایت شدنش

گر مژده دهد کسی ز باز آمدنش

پر در بکنم کنار همچون دهنش

قطران تبریزی – دیوان اشعار – رباعیات

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

جانا ، مرا غم تو به غایت همی‌رسد

اندوه عشق تو به نهایت همی‌رسد

گویی: حکایتی مکن از حال عشق من

خود کی ز عشق تو به حکایت همی‌رسد؟

حسن تو ختم گشت نخواهد، که هر زمان

در شأن من به حسن صد آیت همی‌رسد

کم کن جفا، که از تو به درگاه تاج دین

گه‌گه به لطف حال شکایت همی‌رسد

وطواط – غزلیات

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

الهی این همه نوازش از تو بهرهٔ ما ست که در هر نفس چندین سوز و نور غایت تو پیداست چون تو مولایی کراست ؟ و چون تو دوست کجاست؟

خواجه عبدالله انصاری – مناجات نامه

نوشته معنی و مفهوم کلمه غایت اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
http://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%ba%d8%a7%db%8c%d8%aa/feed/ 0
معنی کلمه لعاب چیست؟ http://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ http://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#respond Sun, 03 Dec 2023 04:39:55 +0000 https://tourdanesh.ir/?p=6471 برای اطلاع از معنی کلمه لعاب با این پست از لغتنامه تور دانش همراه باشید. معنی و مفهوم کلمه لعاب لعاب به معنای مایعی است که از غدد بزاقی در دهان ترشح می‌شود. این مایع، عمدتاً از آب تشکیل شده و حاوی ترکیبات دیگری مانند مخاط، پروتئین‌ها، نمک‌های معدنی و آنزیم‌ها است. لعاب نقش مهمی …

نوشته معنی کلمه لعاب چیست؟ اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
برای اطلاع از معنی کلمه لعاب با این پست از لغتنامه تور دانش همراه باشید.

معنی و مفهوم کلمه لعاب

لعاب به معنای مایعی است که از غدد بزاقی در دهان ترشح می‌شود. این مایع، عمدتاً از آب تشکیل شده و حاوی ترکیبات دیگری مانند مخاط، پروتئین‌ها، نمک‌های معدنی و آنزیم‌ها است. لعاب نقش مهمی در فرآیند هضم غذا، حفظ سلامت دندان‌ها و لثه‌ها، و همچنین در گفتار و بلع دارد.

معنی کلمه لعاب کوزه

لعاب کوزه، پوششی شیشه‌ای یا لعابی است که روی کوزه کشیده می‌شود. این پوشش، علاوه بر زیبایی، به منظور افزایش مقاومت کوزه در برابر حرارت، رطوبت و مواد شیمیایی نیز استفاده می‌کنند.

لعاب به انگلیسی

Glaze

Mucilage

لعاب در شعر فارسی

چو عشق را هوس بوسه و کنار بود
که را قرار بود جان که را قرار بود

شکارگاه بخندد چو شه شکار رود
ولی چه گویی آن دم که شه شکار بود

هزار ساغر می‌نشکند خمار مرا
دلم چو مست چنان چشم پرخمار بود

گهی که خاک شوم خاک ذره ذره شود
نه ذره ذره من عاشق نگار بود

ز هر غبار که آوازهای و هو شنوی
بدانک ذره من اندر آن غبار بود

دلم ز آه شود ساکن و ازو خجلم
اگر چه آه ز ماه تو شرمسار بود

به از صبوری اندر زمانه چیزی نیست
ولی نه از تو که صبر از تو سخت عار بود

ایا به خویش فرورفته در غم کاری
تو تا برون نروی از میان چه کار بود

چو عنکبوت زدود لعاب اندیشه
دگر مباف که پوسیده پود و تار بود

برو تو بازده اندیشه را بدو که بداد
به شه نگر نه به اندیشه کان نثار بود

چو تو نگویی گفت تو گفت او باشد
چو تو نبافی بافنده کردگار بود

مولانا

🌸🌸🌸🌸🌸🌸

چه بوربا و چه مخمل حجاب می‌بافند
به هر چه دیده گشادیم خواب می‌بافند

قماش ‌کسوت هستی نمی‌توان دریافت
حریر وهم به موج سراب می‌بافند

نفس چه سحر طرازد به عرض راحت ما
درین طلسم همین پیچ وتاب می‌بافند

ز لاف ما و من ای بیخودان پوچ قماش
کتان به کارگه ماهتاب می‌بافند

ز تار و پود هجوم خطش مشو غافل
که بهر فتنه‌‌ی آن چشم‌، خواب می بافند

به کارگاه نفس ره نبرده‌ای کانجا
هزار ناله به یک رشته تاب می‌بافند

کمند سعی جهان جز نفس درازی نیست
چو عنکبوت سراسر لعاب می‌بافند

عبث به فکر قماش ثبات جامه مدر
به عالمی‌که تویی انقلاب می‌بافند

به وهم خون شدهٔ‌کو چمن‌،‌کجاست بهار
هنوز رنگ به طبع سحاب می‌بافند

ز تیغ یار سر ما بلند شد بیدل
به موج خیمهٔ ناز حباب می‌بافند

سیف فرغانی

نوشته معنی کلمه لعاب چیست؟ اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
http://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 0
معنی اسم آسنات (نام دخترانه) http://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a2%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87/ http://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a2%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87/#respond Sat, 02 Dec 2023 04:39:37 +0000 https://tourdanesh.ir/?p=6470 برای اطلاع از معنی اسم دخترانه آسنات با ما همراه باشید. معنی آسنات در ثبت احوال آسنات نامی دخترانه با ریشه یونانی است به معنی دختر یکتاپرست و محبوبه نیت است. این نام از اسم‌های تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی محسوب می‌شود. نام همسر حضرت یوسف نیز «آسنات» می‌باشد. وی دختر فوطی فارغ کاهن …

نوشته معنی اسم آسنات (نام دخترانه) اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
برای اطلاع از معنی اسم دخترانه آسنات با ما همراه باشید.

معنی آسنات در ثبت احوال

آسنات نامی دخترانه با ریشه یونانی است به معنی دختر یکتاپرست و محبوبه نیت است. این نام از اسم‌های تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی محسوب می‌شود.

نام همسر حضرت یوسف نیز «آسنات» می‌باشد. وی دختر فوطی فارغ کاهن شهر آون بود و آون یکی از مناطق مصر می‌باشد.

آسنات به انگلیسی

Asenat

تلفظ آسنات

/asenat/

فراوانی اسم آسنات در ایران

تعداد آسنات‌ها در ایران نامشخص است.

اسم دختر که به آسنات بیاد

آسایش – آسمان – اسماء – اسراء – آرمیتا – آریانا

اسم پسر که به آسنات بیاد

احسان – آصف – آراد – آریان – آرتا – آرسین

 

نوشته معنی اسم آسنات (نام دخترانه) اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
http://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a2%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87/feed/ 0
معنی اسم سها (نام دخترانه) http://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d9%87%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87/ http://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d9%87%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87/#respond Fri, 01 Dec 2023 05:24:55 +0000 https://tourdanesh.ir/?p=6466 برای اطلاع از معنی اسم دخترانه سها با ما همراه باشید. معنی سها در ثبت احوال سها نامی دخترانه با ریشه عربی و اصطلاحاً نامی کهکشهانی است. سها نام کوچک ترین ستاره در صورت فلکی دب اکبر است. در قدیم قوت چشم و دوربینی را با دیدن این ستاره می‌سنجیدند. سها به انگلیسی Soha تلفظ …

نوشته معنی اسم سها (نام دخترانه) اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
برای اطلاع از معنی اسم دخترانه سها با ما همراه باشید.

معنی سها در ثبت احوال

سها نامی دخترانه با ریشه عربی و اصطلاحاً نامی کهکشهانی است. سها نام کوچک ترین ستاره در صورت فلکی دب اکبر است. در قدیم قوت چشم و دوربینی را با دیدن این ستاره می‌سنجیدند.

سها به انگلیسی

Soha

تلفظ سها

/sohā/

فراوانی اسم سها در ایران

تا کنون ۵,۷۷۲ نوزاد دختر، با نام سها نام‌گذاری شده‌اند.

اسم دختر که به سها بیاد

وفا – رها – مها – سنا – سارا – سلما

اسم پسر که به سها بیاد

سورنا – سهیل – طاها – سروش – سپنتا

 

نوشته معنی اسم سها (نام دخترانه) اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
http://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d9%87%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87/feed/ 0
معنی کلمه نکوهش، مترادف و مخالف آن http://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d9%86%da%a9%d9%88%d9%87%d8%b4%d8%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%81-%d9%88-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%a2%d9%86/ http://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d9%86%da%a9%d9%88%d9%87%d8%b4%d8%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%81-%d9%88-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%a2%d9%86/#respond Thu, 30 Nov 2023 05:14:11 +0000 https://tourdanesh.ir/?p=6461 برای اطلاع از معنی کلمه نکوهش با این پست از لغتنامه تور دانش همراه باشید. معنی نکوهش چیست؟ نکوهش یعنی بدگویی، عیب‌جویی، انتقاد شدید و سرزنش مترادف نکوهش ملامت، سرزنش، سرکوفت، زخم زبان مخالف نکوهش ستایش تلفظ نکوهش Nekuhesh / نِکوهِش نکوهش به انگلیسی reprimand criticism نکوهش در شعر فارسی زبان در نهندش به ایذا …

نوشته معنی کلمه نکوهش، مترادف و مخالف آن اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
برای اطلاع از معنی کلمه نکوهش با این پست از لغتنامه تور دانش همراه باشید.

معنی نکوهش چیست؟

نکوهش یعنی بدگویی، عیب‌جویی، انتقاد شدید و سرزنش

مترادف نکوهش

ملامت، سرزنش، سرکوفت، زخم زبان

مخالف نکوهش

ستایش

تلفظ نکوهش

Nekuhesh / نِکوهِش

نکوهش به انگلیسی

reprimand

criticism

نکوهش در شعر فارسی

زبان در نهندش به ایذا چو تیغ
که بدبخت زر دارد از خود دریغ

و گر کاخ و ایوان منقش کند
تن خویش را کسوتی خوش کند

به جان آید از طعنه بر وی زنان
که خود را بیاراست همچون زنان

اگر پارسایی سیاحت نکرد
سفر کردگانش نخوانند مرد

که نارفته بیرون ز آغوش زن
کدامش هنر باشد و رای و فن؟

جهاندیده را هم بدرند پوست
که سرگشتهٔ بخت برگشته اوست

گرش حظ از اقبال بودی و بهر
زمانه نراندی ز شهرش به شهر

عزب را نکوهش کند خرده بین
که می‌رنجد از خفت و خیزش زمین

وگر زن کند گوید از دست دل
به گردن در افتاد چون خر به گل

نه از جور مردم رهد زشت روی
نه شاهد ز نامردم زشت گوی

غلامی به مصر اندرم بنده بود
که چشم از حیا در بر افکنده بود

کسی گفت: «هیچ این پسر عقل و هوش
ندارد، بمالش به تعلیم گوش»

شبی بر زدم بانگ بر وی درشت
هم او گفت: «مسکین به جورش بکشت!»

گرت برکند خشم روزی ز جای
سراسیمه خوانندت و تیره رای

سعدی

🌸🌸🌸🌸🌸🌸

چه گوید کنون موبد پیش بین
چه دانید فرزانگان اندرین

ببستند لب موبدان و ردان
سخن بسته شد بر لب بخردان

که ضحاک مهراب را بد نیا
دل شاه ازیشان پر از کیمیا

گشاده سخن کس نیارست گفت
که نشنید کس نوش با نیش جفت

چو نشنید از ایشان سپهبد سخن
بجوشید و رای نو افگند بن

که دانم که چون این پژوهش کنید
بدین رای بر من نکوهش کنید

ولیکن هر آنکو بود پر منش
بباید شنیدن بسی سرزنش

مرا اندرین گر نمایش کنید
وزین بند راه گشایش کنید

به جای شما آن کنم در جهان
که با کهتران کس نکرد از مهان

ز خوبی و از نیکی و راستی
ز بد ناورم بر شما کاستی

همه موبدان پاسخ آراستند
همه کام و آرام او خواستند

که ما مر ترا یک به یک بنده‌ایم
نه از بس شگفتی سرافگنده‌ایم

ابا آنکه مهراب ازین پایه نیست
بزرگست و گرد و سبک مایه نیست

بدانست کز گوهر اژدهاست
و گر چند بر تازیان پادشاست

اگر شاه رابد نگردد گمان
نباشد ازو ننگ بر دودمان

یکی نامه باید سوی پهلوان
چنان چون تو دانی به روشن روان

فردوسی

نوشته معنی کلمه نکوهش، مترادف و مخالف آن اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
http://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d9%86%da%a9%d9%88%d9%87%d8%b4%d8%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%81-%d9%88-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%a2%d9%86/feed/ 0
معنی اسم ماهین (نام دخترانه) http://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87/ http://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87/#respond Wed, 29 Nov 2023 05:10:37 +0000 https://tourdanesh.ir/?p=6458 برای اطلاع از معنی اسم دخترانه ماهین با ما همراه باشید. معنی ماهین در ثبت احوال ماهین نامی دخترانه با ریشه فارسی به معنی زیبارو و دوست‌داشتنی است. نام ماهین منسوب به ماه است و درخشان و نورانی نیز معنی می‌شود. در اصطلاح عامیانه، ماهین نامی کهکشانی است. ماهین به انگلیسی Mahin تلفظ ماهین /māhin/ …

نوشته معنی اسم ماهین (نام دخترانه) اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
برای اطلاع از معنی اسم دخترانه ماهین با ما همراه باشید.

معنی ماهین در ثبت احوال

ماهین نامی دخترانه با ریشه فارسی به معنی زیبارو و دوست‌داشتنی است. نام ماهین منسوب به ماه است و درخشان و نورانی نیز معنی می‌شود. در اصطلاح عامیانه، ماهین نامی کهکشانی است.

ماهین به انگلیسی

Mahin

تلفظ ماهین

/māhin/

فراوانی اسم ماهین در ایران

تا کنون ۸۸۶ نوزاد دختر، با نام ماهین نام‌گذاری شده‌اند.

اسم دختر که به ماهین بیاد

مهین – مها – مهتا – ماهرخ – ماهرو – ماهورا

اسم پسر که به ماهین بیاد

مهدی – مهیار – ماهان – ماکان – شاهین – مانی – متین – آروین

 

نوشته معنی اسم ماهین (نام دخترانه) اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
http://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87/feed/ 0
معنی اسم مها (نام دخترانه) http://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d9%87%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87/ http://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d9%87%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87/#respond Tue, 28 Nov 2023 04:42:10 +0000 https://tourdanesh.ir/?p=6455 برای اطلاع از معنی اسم دخترانه مها با ما همراه باشید. معنی مها در ثبت احوال مها نامی دخترانه با ریشه فارسی و سانسکریت است. این اسم با دو تلفظ مَها و مِها خوانده می‌شود که هرکدام معنی متفاوتی دارند. معنی اسم مَها: منسوب به ماه، زیبارو، سنگی مانند بلور معنی اسم مِها: یاقوت کبود، …

نوشته معنی اسم مها (نام دخترانه) اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
برای اطلاع از معنی اسم دخترانه مها با ما همراه باشید.

معنی مها در ثبت احوال

مها نامی دخترانه با ریشه فارسی و سانسکریت است. این اسم با دو تلفظ مَها و مِها خوانده می‌شود که هرکدام معنی متفاوتی دارند.

معنی اسم مَها: منسوب به ماه، زیبارو، سنگی مانند بلور

معنی اسم مِها: یاقوت کبود، بزرگ، زیبارو

مها به انگلیسی

Maha

Meha

تلفظ مها

/mahā/

/mehā/

فراوانی اسم مها در ایران

تا کنون ۳,۴۲۲ نوزاد دختر، با نام مها نام‌گذاری شده‌اند.

اسم دختر که به مها بیاد

مهام – رها – مهتا – مهسا – مهرو – مهلا – سها – محیا

اسم پسر که به مها بیاد

مهاجر – طاها – مهدی – مهیار – محب

 

نوشته معنی اسم مها (نام دخترانه) اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
http://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d9%87%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87/feed/ 0
معنی و مفهوم کلمه شکوفایی http://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%b4%da%a9%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%db%8c/ http://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%b4%da%a9%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%db%8c/#respond Mon, 27 Nov 2023 05:23:43 +0000 https://tourdanesh.ir/?p=6444 برای اطلاع از معنی کلمه شکوفایی با این پست از لغتنامه تور دانش همراه باشید. معنی شکوفایی در فرهنگ فارسی کلمهٔ “شکوفایی” در فارسی به معنای “به حداکثر رسیدن رشد و نمو” است. این کلمه می‌تواند در مورد گیاهان، حیوانات، انسان‌ها و یا حتی جوامع به کار رود. در مورد گیاهان: به معنای رسیدن به …

نوشته معنی و مفهوم کلمه شکوفایی اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
برای اطلاع از معنی کلمه شکوفایی با این پست از لغتنامه تور دانش همراه باشید.

معنی شکوفایی در فرهنگ فارسی

کلمهٔ “شکوفایی” در فارسی به معنای “به حداکثر رسیدن رشد و نمو” است. این کلمه می‌تواند در مورد گیاهان، حیوانات، انسان‌ها و یا حتی جوامع به کار رود.

در مورد گیاهان: به معنای رسیدن به مرحلهٔ گلدهی و میوه‌دهی است.

شکوفایی در حیوانات: به معنای رسیدن به بلوغ جنسی و توانایی تولید مثل است.

در مورد انسان‌ها: شکوفایی به معنای رسیدن به حداکثر پتانسیل‌های فردی، از جمله رشد جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی است.

در روانشناسی، شکوفایی به معنای وضعیتی است که در آن فرد از زندگی خود رضایت دارد و احساس می‌کند که از تمام ظرفیت‌های خود استفاده می‌کند. این وضعیت با ویژگی‌هایی مانند احساس شادی و رضایت، داشتن روابط اجتماعی قوی، احساس هدفمندی در زندگی و احساس تعلق به جامعه همراه است.

برخی از عواملی که می‌توانند به شکوفایی انسان کمک کنند عبارتند از:

 • داشتن روابط اجتماعی قوی
 • داشتن هدف و معنا در زندگی
 • داشتن احساس کنترل بر زندگی
 • داشتن سلامت جسمی و روانی
 • داشتن احساس قدردانی

شکوفایی یک هدف ارزشمند برای همهٔ انسان‌ها است. رسیدن به این هدف می‌تواند به ما کمک کند تا زندگی شادتر، سالم‌تر و معنادارتری داشته باشیم.

در اینجا چند مثال از کاربرد کلمهٔ “شکوفایی” آورده شده است:

 • شکوفایی گل‌ها در بهار
 • شکوفایی اقتصادی یک کشور
 • شکوفایی استعدادهای یک فرد
 • شکوفایی یک رابطهٔ عاشقانه
 • شکوفایی یک جامعهٔ انسانی

معنی شکوفا شدن

معمولاً این کلمه برای شکوفا شدن استعدادهای یک فرد به کار می‌رود و به معنی نمایان شدن استعدادهای درونی فرد است.

شکوفایی به انگلیسی

bloom

florescence

flowering

prosperity

inflorescence

شکوفایی در شعر فارسی

شب گذشته شتابان به رهگذار تو بودم

به جلد رهگذر اما در انتظار تو بودم

نسیم زلف تو پیچیده بود در سر و مغزم

خمار و سست ولی سخت بی قرار تو بودم

همه به کاری و من دست شسته از همه کاری

همه به فکر و خیال تو و به کار تو بودم

خزان عشق نبینی که من به هر دمی ای گل

در آرزوی شکوفایی و بهار تو بودم

اگر که دل بگشاید زبان به دعوی یاری

تو یار من که نبودی منم که یار تو بودم

چو لاله بود چراغم به جستجوی تو در دست

ولی به باغ تو دور از تو داغدار تو بودم

به کوی عشق تو راضی شدم به نقش گدائی

اگر چه شهره به هر شهر و شهریار تو بودم

غزلیات شهریار – خمار انتظار

نوشته معنی و مفهوم کلمه شکوفایی اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
http://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%b4%da%a9%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%db%8c/feed/ 0
معنی و مفهوم کلمه استرداد http://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af/ http://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af/#respond Sun, 26 Nov 2023 05:14:38 +0000 https://tourdanesh.ir/?p=6446 برای اطلاع از معنی و مفهوم کلمه استرداد با این پست از لغتنامه تور دانش همراه باشید. معنی کلمه استرداد چیست؟ کلمه «استرداد» در لغت به معنای «بازگرداندن، پس گرفتن، مسترد کردن» است. در اصطلاح حقوقی، استرداد به معنای بازگرداندن مال یا حقی است که به ناحق از کسی گرفته شده باشد. استرداد ممکن است …

نوشته معنی و مفهوم کلمه استرداد اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
برای اطلاع از معنی و مفهوم کلمه استرداد با این پست از لغتنامه تور دانش همراه باشید.

معنی کلمه استرداد چیست؟

کلمه «استرداد» در لغت به معنای «بازگرداندن، پس گرفتن، مسترد کردن» است. در اصطلاح حقوقی، استرداد به معنای بازگرداندن مال یا حقی است که به ناحق از کسی گرفته شده باشد. استرداد ممکن است به صورت ارادی یا اجباری انجام شود.

استرداد ارادی زمانی اتفاق می‌افتد که شخصی که مال یا حقی را به ناحق از دیگری گرفته است، آن را به صاحب اصلی آن بازگرداند. این امر ممکن است به دلایل اخلاقی، دینی یا قانونی صورت گیرد.

استرداد اجباری زمانی اتفاق می‌افتد که شخصی که مال یا حقی را به ناحق از دیگری گرفته است، به حکم قانون یا دادگاه، آن را به صاحب اصلی آن بازگرداند. این امر معمولاً در مواردی انجام می‌شود که مال یا حق به صورت غیرقانونی از صاحب اصلی آن گرفته شده باشد.

غیر قابل استرداد یعنی چه؟

«غیر قابل استرداد» صفتی است که برای توصیف چیزی به کار می‌رود که نمی‌توان آن را بازگرداند، پس گرفت یا مسترد کرد. به عبارت دیگر، چیزی که غیر قابل استرداد است، از دست رفته یا از بین رفته است و دیگر امکان بازگشت آن وجود ندارد.

در اصطلاح حقوقی، «غیر قابل استرداد» به معنای «غیر قابل برگشت» است. به عنوان مثال، حقی که به صورت غیرقانونی از کسی گرفته شده است، «غیر قابل استرداد» است، یعنی صاحب اصلی آن حق دیگر نمی‌تواند آن را به دست آورد.

مترادف استرداد

پس دهی، تسلیم، بازستانی، تحویل دهی، بازگرفتن، رد کردن

استرداد به انگلیسی

extradition

نوشته معنی و مفهوم کلمه استرداد اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
http://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af/feed/ 0