خانه / لغتنامه / معنی حرمت و مترادف آن
معنی حرمت و مترادف آن

معنی حرمت و مترادف آن

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی کلمه حرمت آشنا می‌شویم.

معنی حرمت چیست؟

برای کلمه حرمت چندین معنی وجود دارد که عبارتند از: آبرو، احترام، عزت، حرام بودن، اطاعت و فروتنی در برابر اوامر الهی، انجام کارهای حرام، ناروا شدن، ناشایستگی، دوری از زشتی‌ها.

همچنین حرمت با ریشه عربی بعنوان یک اسم دخترانه در ثبت احوال ثبت شده است. و فراوانی افرادی با نام حرمت به ۲۸۸۴ نفر می‌رسد.

مترادف حرمت

تکریم، عزت، اعزاز، مهابت، حرام، تقدس

متضاد

حلال، روا، تحلیل

حرمت به انگلیسی

sanctity
respect
reverence
revere

تلفظ حرمت

حُرمت/ Hormat

حرمت در شعر فارسی

سخنی باز شد به مجلس شاه
بیشتر بود از آن سخن بهتان

سخن آن بد که باده خورده همی
به فلان جای فرخی و فلان

این سخن با قضا برابر گشت
از قضاها گریختن نتوان

راد مردی کنیدو فضل کنید
برشه حق شناس حرمت دان

من درین روزها جز آن یکروز
می نخوردم به حرمت یزدان

به سرایی درون شدم روزی
با لبی خشک و با دلی بریان

گفتم آن جا یکی خبرپرسم
زانچه درد مرا بود درمان

خبری یافتم چنانکه مرا
راحت روح بود و رامش جان

قصد کردم که باز خانه روم
تا دهم صدقه و کنم قربان

آن خبر ده مرا تضرع کرد
که مرو مرمرا بمان مهمان

تا بدین شادی و نشاط خوریم
قدحی چند باده از پس نان

من بپاداش آن خبر که بداد
بردم او را بدین سخن فرمان

خوردم آنجا دو سه قدح سیکی
بودم آن جا بدان سبب شادان

فرخی سیستانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *