خانه / لغتنامه / معنی کلمه مدح و متضاد آن
معنی کلمه مدح

معنی کلمه مدح و متضاد آن

برای اطلاع از معنی کلمه مدح با این پست از لغتنامه تور دانش همراه باشید.

معنی مدح در لغتنامه دهخدا

ستایش، ثنای به صفات جمیله، وصف به جمیل، توصیف به نیکوئی

معنی مدح در فرهنگ فارسی

ستودن ، ستایش

مترادف مدح

تکریم، تمجید، آفرین، تحسین، مدحت، ثنا، ستایش

متضاد مدح

ذم، سرزنش، نفرین

تلفظ مدح

مَدْحْ

معنی مدح و ذم

مدح و ذم دو واژه عربی هستند که به ترتیب به معنای ستایش و نکوهش می‌آیند.

در زبان فارسی، از این دو واژه برای اشاره به افعال مدح و ذم نیز استفاده می‌شود. افعال مدح و ذم، دسته‌ای از افعال هستند که برای ستایش یا نکوهش یک فرد یا چیز به کار می‌روند.

مدح و ذم در زبان فارسی کاربردهای مختلفی دارد. از جمله:

  • تعبیر احساسات: مدح و ذم می‌توانند برای بیان احساسات مثبت یا منفی نسبت به یک فرد یا چیز به کار بروند.
  • تأثیرگذاری بر مخاطب: مدح و ذم می‌توانند برای متقاعد کردن یا تحت تأثیر قرار دادن مخاطب به کار بروند.
  • ایجاد لحن: مدح و ذم می‌توانند برای ایجاد لحن خاص در یک متن یا سخنرانی به کار بروند.

مدح در ادبیات چیست؟

مدح در ادبیات، به نوعی شعر یا نثر گفته می‌شود که در آن شاعر یا نویسنده به ستایش و تمجید از یک فرد یا چیز می‌پردازد.

ممدوح کسی است که مورد مدح قرار می‌گیرد. ممدوح می‌تواند یک شخص، مانند یک پادشاه، وزیر، شاعر، یا دانشمند باشد، یا یک چیز، مانند یک شهر، یک گل، یا یک صفت نیکو باشد.

انواع مدح:

  • مدح صریح: در این نوع مدح، شاعر یا نویسنده به طور مستقیم و آشکارا ممدوح را ستایش می‌کند.
  • مدح ضمنی: شاعر یا نویسنده با استفاده از استعاره، تشبیه، و دیگر آرایه‌های ادبی، ممدوح را ستایش می‌کند.
  • مدح به قصد: در این نوع مدح، شاعر یا نویسنده به دنبال جلب رضایت یا منافع ممدوح است.
  • مدح بی‌غرض: شاعر یا نویسنده تنها به خاطر ستایش فضایل ممدوح شعر یا نثر خود را می‌سراید یا می‌نویسد.

نقش مدح در ادبیات:

مدح در ادبیات فارسی نقش مهمی داشته است. شاعران و نویسندگان از مدح برای ستایش فضایل انسانی، ترویج اخلاق نیکو، و تقویت هویت ملی استفاده می‌کردند.

مدح و چاپلوسی:

  • توجه: لازم است که بین مدح و چاپلوسی تفاوت قائل شد. چاپلوسی به معنای ستایش دروغین و غیرصادقانه است، در حالی که مدح بر اساس فضایل واقعی ممدوح است.

شاعران و نویسندگان اخلاق‌مدار همواره از چاپلوسی پرهیز می‌کردند و سعی می‌کردند در مدح خود صداقت را حفظ کنند.

مدح شاهان یعنی چه؟

مدح شاهان به معنی ستودن پادشاهان است که در گذشته بیشتر مورد استفاده قرار می‌گرفت. در بیشتر موارد این مدح با چاپلوسی آمیخته می‌شد تا نظر شاهان را به خود جلب کند و شاعر مورد لطف پادشاه قرار بگیرد.

مدح به انگلیسی

praise

eulogy

panegyry

مدح در شعر فارسی

ترنج بیدار اندر شده به خواب گران

گل غنوده برانگیخته سر از بالین

هرآن که خاتم مدح تو کرد در انگشت

سر از دریچه زرین برون کند چو نگین

رودکی – قصاید و قطعات

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

اگر همیشه بشادیش خواهم ای عجبی

چرا همیشه بتیمار خواهدم هموار

خبر ندارد کاندر دلم اثر نکند

اگر جهان همه تیمار گردد از بن و بار

اگر بروید از آتش نبات ، گرد آید

بیک دل اندر هم مدح شاه و هم تیمار

عنصری – قطعات و ابیات پراکندهٔ قصاید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *