تور دانش https://tourdanesh.ir/ مرجع اطلاعات عمومی Sun, 12 May 2024 05:44:36 +0000 fa-IR hourly 1 https://tourdanesh.ir/wp-content/uploads/2022/02/cropped-logo-tourdanesh-1-32x32.jpg تور دانش https://tourdanesh.ir/ 32 32 معنی کلمه تعلل و متضاد آن https://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d8%af-%d8%a2%d9%86/ https://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d8%af-%d8%a2%d9%86/#respond Sun, 12 May 2024 05:42:20 +0000 https://tourdanesh.ir/?p=6940 در این پست از تور دانش با معنی تعلل و مترادف آن آشنا خوهید شد. معنی تعلل چیست؟ تعلل یعنی درنگ کردن، اهمال‌کاری، بهانه تراشی معنی تعلل ورزیدن به معنای تأخیر انداختن یا به تعویق انداختن انجام کاری است که باید تا موعد مشخصی انجام شود. این کار می تواند به صورت آگاهانه یا از …

نوشته معنی کلمه تعلل و متضاد آن اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
در این پست از تور دانش با معنی تعلل و مترادف آن آشنا خوهید شد.

معنی تعلل چیست؟

تعلل یعنی درنگ کردن، اهمال‌کاری، بهانه تراشی

معنی تعلل ورزیدن

به معنای تأخیر انداختن یا به تعویق انداختن انجام کاری است که باید تا موعد مشخصی انجام شود. این کار می تواند به صورت آگاهانه یا از روی عادت انجام شود، حتی با علم به پیامدهای منفی این تأخیر.

مترادف تعلل

 • اهمال کاری
 • فردافکنی
 • مسامحه
 • سستی
 • تأخیر
 • درنگ

متضاد تعلل

 • شتاب
 • عجله
 • تسریع
 • مباشرت
 • اقدام
 • انجام

تعلل به انگلیسی

delay

procrastination

making excuses

تعلل در شعر فارسی

مطرب بگو که این تری و این ترانه چیست
وین شعله در رگ و پی چنگ و چغانه چیست

ساقی صفای صبح جوانان پارسا
در درد تیره فام شراب شبانه چیست

واعظ تو را که دامن ازینها فتاده پاک
این آستین فشانی لایعقلانه چیست

خواب ملال تا رود از سر زمانه را
حرفی از آن یگانه بگو این افسانه چیست

ای کعبه رو که دور ز عشقی طواف تو
غیز از نظاره در و دیوار خانه چیست

یک جان چو درد و جسم نمی‌باشد ای حکیم
پس در دو کون ذات بدیع یگانه چیست

ای دل چو مرغ میفکند پر در این فضا
چندین هزار بیضه درین آشیانه چیست

کالای حسن او چو به قیمت نمی‌دهند
ای چشم پر در این همه عرض خزانه چیست

ابرست در تراوش و صبح است در طلوع
ساقی دگر برای تعلل بهانه چیست

دندان ز لعل و خال بتان محتشم بکن
تو مرغ دیگری هوس آب و دانه چیست

محتشم کاشانی

🌸🌸🌸🌸🌸

ای گل به شکر آنکه در این بوستان گلی
خوش دار خاطری ز خزان دیده بلبلی

فردا که رهزنان دی از راه میرسند
نه بلبلی به جای گذارند و نه گلی

دیشب در انتظار تو جانم به لب رسید
امشب بیا که نیست به فردا تقبلی

گلچین گشوده دست تطاول خدای را
ای گل بهر نسیم نشاید تمایلی

خورشید و مه دو کفّهٔ شاهینِ عبرتند
بنگر که نیست طبع فلک را تعادلی

گردون ز جمع ما همه تفریق می کند
با این حساب باز نماند تفاضلی

عمر منت مجال تغافل نمی دهد
مشنو که هست شرط محبت تغافلی

ای باغبان که سوختی از قهرم آشیان
روزی ببینمت که نه سروی نه سنبلی

حالی خوش است کام حریفان به دور جام
گر دور روزگار نیابد تحولی

تا ساز در کفِ تو و سوزی به دل مراست
دستی به هم خوش است و در آفاق غلغلی

یارب که دور دُردکشان بر دوام باد
چندان که هست دور فلک را تسلسلی

گر دوستان به علم و هنر تکیه کرده اند
ما را هنر نداده خدا جز توکلی

عاشق به کار خویش تعلل چرا کند
گردون به کار فتنه ندارد تعللی

شکرانه تفضل حسنت خدای را
با شهریار عاشق شیدا تفضلی

شهریار

 

نوشته معنی کلمه تعلل و متضاد آن اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
https://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d8%af-%d8%a2%d9%86/feed/ 0
معنی کلمه ساعی و هم خانواده آن https://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d9%87%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a2%d9%86/ https://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d9%87%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a2%d9%86/#respond Sun, 28 Apr 2024 07:14:03 +0000 https://tourdanesh.ir/?p=6932 برای اطلاع از معنی کلمه ساعی با این پست از لغتنامه تور دانش همراه باشید. معنی کلمه ساعی چیست؟ ساعی یعنی کوشنده، کوشا، سعی کننده، پشتکار دار، جاهد، کارکن، سخن چین و غماز معنی اسم ساعی در ثبت احوال همچنین ساعی بعنوان یک نام پسرانه در ثبت احوال ثبت شده است و تا کنون ۱۰۱ …

نوشته معنی کلمه ساعی و هم خانواده آن اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
برای اطلاع از معنی کلمه ساعی با این پست از لغتنامه تور دانش همراه باشید.

معنی کلمه ساعی چیست؟

ساعی یعنی کوشنده، کوشا، سعی کننده، پشتکار دار، جاهد، کارکن، سخن چین و غماز

معنی اسم ساعی در ثبت احوال

همچنین ساعی بعنوان یک نام پسرانه در ثبت احوال ثبت شده است و تا کنون ۱۰۱ تن دارای این نام هستند.

دانش آموز ساعی یعنی چه؟

یعنی دانش آموز کوشا

هم خانواده کلمه ساعی

تلاشگر، مجد، فعال، سخت کوش

متضاد ساعی

کاهل

ساعی در شعر فارسی

وجود آن جزو دان کز کل فزون است
که موجود است کل وین باژگون است

بود موجود را کثرت برونی
که از وحدت ندارد جز درونی

وجود کل ز کثرت گشت ظاهر
که او در وحدت جزو است سائر

ندارد کل وجودی در حقیقت
که او چون عارضی شد بر حقیقت

چو کل از روی ظاهر هست بسیار
بود از جزو خود کمتر به مقدار

نه آخر واجب آمد جزو هستی
که هستی کرد او را زیردستی

وجود کل کثیر واحد آید
کثیر از روی کثرت می‌نماید

عرض شد هستیی کان اجتماعی است
عرض سوی عدم بالذات ساعی است

به هر جزوی ز کل کان نیست گردد
کل اندر دم ز امکان نیست گردد

جهان کل است و در هر طرفةالعین
عدم گردد و لا یبقی زمانین

دگر باره شود پیدا جهانی
به هر لحظه زمین و آسمانی

به هر لحظه جوان و کهنه پیر است
به هر دم اندر او حشر و نشیر است

در آن چیزی دو ساعت می‌نپاید
در آن ساعت که می‌میرد بزاید

ولیکن طامةالکبری نه این است
که این یوم عمل وان یوم دین است

از آن تا این بسی فرق است زنهار
به نادانی مکن خود را گرفتار

نظر بگشای در تفصیل و اجمال
نگر در ساعت و روز و مه و سال

شیخ محمود شبستری

نوشته معنی کلمه ساعی و هم خانواده آن اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
https://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d9%87%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a2%d9%86/feed/ 0
معنی اسم لاریسا (نام دخترانه) https://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87/ https://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87/#respond Tue, 23 Apr 2024 04:43:11 +0000 https://tourdanesh.ir/?p=6928 برای اطلاع از معنی اسم دخترانه لاریسا با ما همراه باشید. معنی اسم لاریسا در ثبت احوال اسم لاریسا نامی دخترانه با ریشه یونانی است که معانی مختلفی برای آن ذکر شده است. رایج ترین معنی که در یونان باستان نیز به آن اشاره شده است، قلعه محکم است. معانی دیگر: نفیس و ارزشمند، خوشحال، خوش …

نوشته معنی اسم لاریسا (نام دخترانه) اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
برای اطلاع از معنی اسم دخترانه لاریسا با ما همراه باشید.

معنی اسم لاریسا در ثبت احوال

اسم لاریسا نامی دخترانه با ریشه یونانی است که معانی مختلفی برای آن ذکر شده است. رایج ترین معنی که در یونان باستان نیز به آن اشاره شده است، قلعه محکم است.

معانی دیگر: نفیس و ارزشمند، خوشحال، خوش شانس

اسم لاریسا در بسیاری از کشورهای جهان مانند یونان، ایتالیا، روسیه، فرانسه، آلمان، انگلستان و ایالات متحده آمریکا محبوب است.

اسم لاریسا به انگلیسی

Larisa

تلفظ لاریسا

/lārisā/

فراوانی اسم لاریسا

تعداد اسامی لاریسا در ایران تا کنون ۱۰,۸۳۳ نفر می‌باشد.

اسم دختر که به لاریسا بیاد

آنیسا – آریسا – پارمیدا – آتریسا – ملیسا

اسم پسر که به لاریسا بیاد

آتیلا – علیسا – هیرسا – پارسا – رسا

نوشته معنی اسم لاریسا (نام دخترانه) اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
https://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87/feed/ 0
معنی کلمه عتاب و تلفظ آن https://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%b9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%aa%d9%84%d9%81%d8%b8-%d8%a2%d9%86/ https://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%b9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%aa%d9%84%d9%81%d8%b8-%d8%a2%d9%86/#respond Sun, 21 Apr 2024 11:26:29 +0000 https://tourdanesh.ir/?p=6925 برای اطلاع از معنی کلمه عتاب با این پست از لغتنامه تور دانش همراه باشید. معنی عتاب در لغتنامه دهخدا خشم گرفتن، ملامت کردن معنی عتاب در فرهنگ فارسی عتاب واژه‌ای عربی است که معانی مختلفی دارد، از جمله: سرزنش کردن با لحنی ملایم و دوستانه: این معنی رایج‌ترین معنای عتاب است. زمانی که کسی …

نوشته معنی کلمه عتاب و تلفظ آن اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
برای اطلاع از معنی کلمه عتاب با این پست از لغتنامه تور دانش همراه باشید.

معنی عتاب در لغتنامه دهخدا

خشم گرفتن، ملامت کردن

معنی عتاب در فرهنگ فارسی

عتاب واژه‌ای عربی است که معانی مختلفی دارد، از جمله:

 • سرزنش کردن با لحنی ملایم و دوستانه: این معنی رایج‌ترین معنای عتاب است. زمانی که کسی را عتاب می‌کنیم، به او نشان می‌دهیم که از رفتار او ناراضی هستیم، اما هنوز او را دوست داریم و به او احترام می‌گذاریم.
 • توبیخ کردن: عتاب گاهی اوقات به معنای توبیخ کردن نیز به کار می‌رود، به خصوص زمانی که با لحنی جدی و قاطع بیان شود.

مترادف عتاب

سرزنش، ملامت، شماتت، پرخاش، خشم

متضاد عتاب

تشویق، تمجید، تحسین، تکریم، تجلیل، تقدیر

تلفظ عتاب

عِتاب

/~etAb/

معنی عتاب و عقاب

عتاب و عقاب دو واژه عربی هستند که معانی مجزا و در عین حال مرتبط با یکدیگر دارند:

 • عتاب: سرزنش کردن، توبیخ کردن
 • عقاب: مجازات، کیفر، تنبیه

تفاوت عتاب و عقاب:

 • شدت: عتاب معمولاً با لحنی ملایم و دوستانه بیان می‌شود، در حالی که عقاب با شدت و قاطعیت بیشتری همراه است.
 • هدف: هدف از عتاب، اصلاح و راهنمایی فرد خاطی است، در حالی که هدف از عقاب، تنبیه و مجازات اوست.
 • احساس: عتاب معمولاً با احساس دلسوزی و محبت همراه است، در حالی که عقاب با احساس خشم و تنفر همراه است.

رابطه عتاب و عقاب:

عتاب و عقاب دو مرحله از یک فرآیند تربیتی هستند. عتاب اولین قدم است که با هدف اصلاح و راهنمایی فرد خاطی برداشته می‌شود. اگر عتاب مؤثر نباشد، ممکن است نوبت به عقاب برسد.

در آموزه‌های دینی، بر استفاده از عتاب قبل از عقاب تأکید شده است. چرا که عتاب با لحنی ملایم و دوستانه، بیشتر مورد قبول فرد خاطی قرار می‌گیرد و احتمال اصلاح او را افزایش می‌دهد.

عتاب آمیز یعنی چه؟

عتاب‌آمیز صفت مشتق شده از عتاب است که به معنای سرزنش کردن با لحنی ملایم و دوستانه است. بنابراین، عتاب‌آمیز به معنای سرزنش‌آمیز با لحنی ملایم و دوستانه است. اما می‌توان صفت تعجب را نیز برای این جمله به کار برد. به معنی سرزنش همراه با تعجب برای کسی که انتظار انجام کاری از او نمی‌رود.

معنی عتاب و خطاب

خطاب به معنای سخن گفتن با کسی، مخاطب قرار دادن کسی و به کسی امر یا نهی کردن است.

بنابراین معنی عتاب و خطاب یعنی سرزنش کردن کسی با لحن تند و با نهی کردن فرد از کاری که انجام داده است، می‌باشد.

عتاب به انگلیسی

exclamation

reproof

عتاب در شعر فارسی

نگار من چو ز من صلح دید و جنگ ندید

حدیث جنگ به یک سو نهاد و صلح گزید

عتابها ز پس افکند و صلح پیش آورد

حدیث حاسد نشنید و زان من بشنید

چو من فراز کشیدم بخویشتن لب او

دل حسود ز غم خویشتن فراز کشید

به وقت جنگ عتاب و خروش و زاری بود

کنون چه باید رود و سرود و سرخ نبید

در نشاط و در لهو باز باید کرد

که این دو بندگران را به دست اوست کلید

به کام خویش رسد از دل من آن بت روی

چنانکه زو دل غمگین من به کام رسید

فرخی سیستانی – دیوان اشعار – قطعات و ابیات بازماندهٔ قصاید

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

نوشته معنی کلمه عتاب و تلفظ آن اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
https://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%b9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%aa%d9%84%d9%81%d8%b8-%d8%a2%d9%86/feed/ 0
معنی کلمه استلم و مصدر آن https://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%84%d9%85-%d9%88-%d9%85%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%86/ https://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%84%d9%85-%d9%88-%d9%85%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%86/#respond Wed, 17 Apr 2024 06:02:50 +0000 https://tourdanesh.ir/?p=6921 برای اطلاع از معنی کلمه استلم با این پست از لغتنامه تور دانش همراه باشید. معنی کلمه استلم در فارسی کلمه استلم در زبان فارسی به معنای دریافت کردن است. این کلمه از ریشه عربی “س ل م” می‌باشد. در زبان فارسی، استلم را می‌توان به عنوان فعلی متعدی به کار برد، به این معنی …

نوشته معنی کلمه استلم و مصدر آن اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
برای اطلاع از معنی کلمه استلم با این پست از لغتنامه تور دانش همراه باشید.

معنی کلمه استلم در فارسی

کلمه استلم در زبان فارسی به معنای دریافت کردن است.

این کلمه از ریشه عربی “س ل م” می‌باشد.

در زبان فارسی، استلم را می‌توان به عنوان فعلی متعدی به کار برد، به این معنی که فاعل آن (کسی که عمل دریافت کردن را انجام می‌دهد) و مفعول آن (چیزی که دریافت می‌شود) وجود دارد.

علاوه بر معنای اصلی دریافت کردن، “استلم” می‌تواند به معنای “تحویل گرفتن” یا “قبول کردن” نیز باشد.

متضاد استلم

برای این کلمه، متضادهای دقیقی وجود ندارد، اما می توان از کلماتی استفاده کرد که معنای مخالف آن را تداعی کنند.

برخی از این کلمات عبارتند از:

 • رد کردن: به معنای نپذیرفتن یا پس فرستادن چیزی
 • انکار کردن: به معنای عدم پذیرش یا قبول چیزی
 • رها کردن: به معنای رها کردن یا از دست دادن چیزی
 • فراموش کردن: به معنای به یاد نداشتن یا از ذهن دور کردن چیزی
 • گم کردن: به معنای ندانستن محل چیزی یا عدم یافتن آن

مصدر کلمه استلم

سلم

معنی استلمنا رسائل عبر الانترنت

نامه‌هایی را از طریق اینترنت دریافت کردیم.

نوشته معنی کلمه استلم و مصدر آن اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
https://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%84%d9%85-%d9%88-%d9%85%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%86/feed/ 0
معنی اسم آتریسا (نام دخترانه) https://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a2%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87/ https://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a2%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87/#respond Wed, 10 Apr 2024 05:04:15 +0000 https://tourdanesh.ir/?p=6908 برای اطلاع از معنی اسم دخترانه آتریسا با ما همراه باشید. معنی اسم آتریسا در ثبت احوال نام دخترانه آتریسا با ریشه فارسی به معنای مانند آتش، آتش‌گون، آذرگون و (به مجاز) زيبارو است. اسم آتریسا از دو بخش “آتری” و “سا” تشکیل شده است: آتری: معادل “آذر” به معنی آتش است. سا: پسوندی است …

نوشته معنی اسم آتریسا (نام دخترانه) اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
برای اطلاع از معنی اسم دخترانه آتریسا با ما همراه باشید.

معنی اسم آتریسا در ثبت احوال

نام دخترانه آتریسا با ریشه فارسی به معنای مانند آتش، آتش‌گون، آذرگون و (به مجاز) زيبارو است. اسم آتریسا از دو بخش “آتری” و “سا” تشکیل شده است:

 • آتری: معادل “آذر” به معنی آتش است.
 • سا: پسوندی است که به معنی “مانند” یا “شبیه” است.

آتریسا به انگلیسی

Atrisa

فراوانی اسم آتریسا در ایران

تا کنون ۴,۰۷۶ تن دارای این نام هستند.

اسم دختر که به آتریسا بیاد

آتوسا – ملیسا – رومیسا – آترینا – سارا – السا

اسم پسر که به آتریسا بیاد

آرتین – آروین – هیرسا – آرسام – آرمین – آمین – آیدین

 

نوشته معنی اسم آتریسا (نام دخترانه) اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
https://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a2%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87/feed/ 0
معنی کلمه تدقیق و تلفظ آن https://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%af%d9%82%db%8c%d9%82-%d9%88-%d8%aa%d9%84%d9%81%d8%b8-%d8%a2%d9%86/ https://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%af%d9%82%db%8c%d9%82-%d9%88-%d8%aa%d9%84%d9%81%d8%b8-%d8%a2%d9%86/#respond Tue, 09 Apr 2024 04:40:39 +0000 https://tourdanesh.ir/?p=6904 برای اطلاع از معنی کلمه تدفیق با این پست از لغتنامه تور دانش همراه باشید. معنی کلمه تدقیق چیست؟ کلمه تدقیق به معنی دقت کردن، دقیق شدن در کاری، باریک بینی کردن، ظریف شدن و باریک گردانیدن است. مترادف تدقیق باریک نگری، ژرف نگری، ژرف نگریستن، دقت، توجه تدقیق به انگلیسی scrutinizing تلفظ تدقیق Tadghigh …

نوشته معنی کلمه تدقیق و تلفظ آن اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
برای اطلاع از معنی کلمه تدفیق با این پست از لغتنامه تور دانش همراه باشید.

معنی کلمه تدقیق چیست؟

کلمه تدقیق به معنی دقت کردن، دقیق شدن در کاری، باریک بینی کردن، ظریف شدن و باریک گردانیدن است.

مترادف تدقیق

باریک نگری، ژرف نگری، ژرف نگریستن، دقت، توجه

تدقیق به انگلیسی

scrutinizing

تلفظ تدقیق

Tadghigh

تدقیق در شعر فارسی

لطیفه چیست تدقیق اشارت
که در فهم است و ناید در عبارت

بمعنی بس اشاراتی دقیق است
که لفظ از بهر ضبطش لایلیق است

عبارت باشد از جولان او تنک
سمند لفظ در میدان او لنگ

بخاطر آید اما در بیانی
نگنجد وین بداند نکته دانی

صفی علیشاه

نوشته معنی کلمه تدقیق و تلفظ آن اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
https://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%af%d9%82%db%8c%d9%82-%d9%88-%d8%aa%d9%84%d9%81%d8%b8-%d8%a2%d9%86/feed/ 0
معنی کلمه متعاقباً و املای صحیح آن https://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%8b-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%a2%d9%86/ https://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%8b-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%a2%d9%86/#respond Mon, 08 Apr 2024 05:51:53 +0000 https://tourdanesh.ir/?p=6901 برای اطلاع از معنی کلمه متعاقباً با این پست از لغتنامه تور دانش همراه باشید. معنی متعاقباً در لغتنامه دهخدا به دنبال، در پی معنی متعاقباً در فرهنگ فارسی کلمه متعاقباً یک قید فارسی است که به معنی “به زودی”، “پس از این”، “در پی” و “بعداً” می‌باشد. مترادف متعاقباً پس از آن در پی …

نوشته معنی کلمه متعاقباً و املای صحیح آن اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
برای اطلاع از معنی کلمه متعاقباً با این پست از لغتنامه تور دانش همراه باشید.

معنی متعاقباً در لغتنامه دهخدا

به دنبال، در پی

معنی متعاقباً در فرهنگ فارسی

کلمه متعاقباً یک قید فارسی است که به معنی “به زودی”، “پس از این”، “در پی” و “بعداً” می‌باشد.

مترادف متعاقباً

پس از آن
در پی آن
به دنبال آن
در آینده
بعد از آن
در ادامه
در فرصتی دیگر

مثال:

 • متعاقباً با شما تماس خواهم گرفت. (به زودی با شما تماس خواهم گرفت.)
 • اطلاعات بیشتر متعاقباً ارائه خواهد شد. (اطلاعات بیشتر بعداً ارائه خواهد شد.)
 • دستورالعمل‌های مربوطه متعاقباً ارسال می‌گردد. (دستورالعمل‌های مربوطه در پی آن ارسال می‌گردد.)

نکاتی در مورد استفاده از کلمه متعاقباً:

 • این کلمه معمولاً در مکاتبات رسمی و اداری به کار می‌رود.
 • استفاده از این کلمه در گفتگوهای روزمره رایج نیست.
 • به جای کلمه “متعاقباً” می‌توان از مترادف‌های آن استفاده کرد.

متعاقباً اعلام خواهد شد به چه معناست؟

عبارت “متعاقباً اعلام خواهد شد” به معنی “اطلاع‌رسانی در آینده” است. این عبارت زمانی به کار می‌رود که گوینده در حال حاضر اطلاعات کافی برای ارائه ندارد، اما قصد دارد در آینده اطلاعات را به اطلاع مخاطب برساند.

معانی دیگر عبارت “متعاقباً اعلام خواهد شد”:

 • به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
 • در آینده‌ای نزدیک اطلاع‌رسانی خواهد شد.
 • پس از بررسی‌های لازم اطلاع‌رسانی خواهد شد.
 • در فرصتی مناسب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مثال:

 • برنده مسابقه متعاقباً اعلام خواهد شد.
 • تاریخ و زمان برگزاری کنفرانس متعاقباً اعلام خواهد شد.
 • جزئیات طرح جدید متعاقباً اعلام خواهد شد.

املای صحیح متعاقباً

این کلمه با املای متعاقباً در مکاتبات، اطلاعیه‌ها، اخبار و بیانیه‌ها نگارش می‌شود.

متعاقباً به انگلیسی

subsequently

successively

نوشته معنی کلمه متعاقباً و املای صحیح آن اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
https://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%8b-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%a2%d9%86/feed/ 0
معنی اسم آرشیدا (نام دخترانه) https://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a2%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87/ https://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a2%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87/#respond Sun, 07 Apr 2024 05:00:02 +0000 https://tourdanesh.ir/?p=6892 برای اطلاع از معنی اسم دخترانه آرشیدا با ما همراه باشید. معنی اسم آرشیدا در ثبت احوال آرشیدا نامی دخترانه با ریشه فارسی است که از طبیعت گرفته شده است. این نام زیبا به معنی خورشید آریایی، بانوی درخشان آریایی و آریایی درخشان می‌باشد. اسم آرشیدا به انگلیسی Arshida تلفظ آرشیدا /āršidā/ فراوانی اسم آرشیدا …

نوشته معنی اسم آرشیدا (نام دخترانه) اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
برای اطلاع از معنی اسم دخترانه آرشیدا با ما همراه باشید.

معنی اسم آرشیدا در ثبت احوال

آرشیدا نامی دخترانه با ریشه فارسی است که از طبیعت گرفته شده است. این نام زیبا به معنی خورشید آریایی، بانوی درخشان آریایی و آریایی درخشان می‌باشد.

اسم آرشیدا به انگلیسی

Arshida

تلفظ آرشیدا

/āršidā/

فراوانی اسم آرشیدا

تعداد اسامی آرشیدا در ایران تا کنون ۱۰,۸۳۳ نفر می‌باشد.

اسم دختر که به آرشیدا بیاد

آتریسا – آریسا – آنیسا – آدرینا – آتوسا – شیدا – آیدا – پارمیدا

اسم پسر که به آرشیدا بیاد

آرش – آرشا – آراد – آرشام – آراز – آریا – آرتا

نوشته معنی اسم آرشیدا (نام دخترانه) اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
https://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a2%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87/feed/ 0
معنی کلمه ازلی، متضاد و تلفظ آن https://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b2%d9%84%db%8c%d8%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%aa%d9%84%d9%81%d8%b8-%d8%a2%d9%86/ https://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b2%d9%84%db%8c%d8%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%aa%d9%84%d9%81%d8%b8-%d8%a2%d9%86/#respond Sat, 06 Apr 2024 05:43:17 +0000 https://tourdanesh.ir/?p=6893 برای اطلاع از معنی کلمه ازلی با این پست از لغتنامه تور دانش همراه باشید. معنی ازلی چیست؟ ازل به معنی “ابتدای زمان” یا “عدم وجود زمان” است. ازلی در این معنی به چیزی اشاره دارد که از ابتدا وجود داشته و آغازی نداشته است. ازلی و ابدی یعنی چه؟ ازلی یعنی از ابتدا وجود …

نوشته معنی کلمه ازلی، متضاد و تلفظ آن اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
برای اطلاع از معنی کلمه ازلی با این پست از لغتنامه تور دانش همراه باشید.

معنی ازلی چیست؟

ازل به معنی “ابتدای زمان” یا “عدم وجود زمان” است. ازلی در این معنی به چیزی اشاره دارد که از ابتدا وجود داشته و آغازی نداشته است.

ازلی و ابدی یعنی چه؟

ازلی یعنی از ابتدا وجود داشته و آغازی نداشته است اما ابدی یعنی پایانی ندارد و تا ابد ادامه خواهد داشت.

مترادف

 • ابدی
 • جاودانه
 • دیرینه
 • قدیم
 • سرمدی

متضاد کلمه ازلی

ابدی

تلفظ ازلی

azali / اَزَلی

 

نوشته معنی کلمه ازلی، متضاد و تلفظ آن اولین بار در تور دانش. پدیدار شد.

]]>
https://tourdanesh.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b2%d9%84%db%8c%d8%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%aa%d9%84%d9%81%d8%b8-%d8%a2%d9%86/feed/ 0