خانه / لغتنامه / معنی و مفهوم کلمه ناسوت
معنی و مفهوم کلمه ناسوت

معنی و مفهوم کلمه ناسوت

برای اطلاع از معنی کلمه ناسوت با این پست از لغتنامه تور دانش همراه باشید.

معنی ناسوت در لغتنامه دهخدا

به عالم طبیعت، اجسام و زمان عالم ناسوت می‌گویند. نام دیگر ناسوت عالم ملک و شهادت نیز می‌باشد.

معنی ناسوت در فرهنگ فارسی

عالم طبیعی و مادی، عالم اجسام، طبیعت و سرشت انسان

عالم ناسوت چیست و کجاست؟

در زبان عربی به آن “عالم الدنیا” نیز گفته می‌شود، پایین‌ترین مرتبه از عوالم چهارگانه در فلسفه و عرفان اسلامی است. این عالم شامل تمام موجودات مادی و محسوس، از جمله کره زمین، انسان‌ها، حیوانات، گیاهان و اشیاء بی‌جان می‌شود.

برخی از ویژگی‌های عالم ناسوت عبارتند از:

 • تغییر و دگرگونی: همه چیز در عالم ناسوت در حال تغییر و دگرگونی است. هیچ چیز در این عالم پایدار نیست و همه چیز از بین می‌رود و به شکل دیگری تبدیل می‌شود.
 • زمان و مکان: مفهوم زمان و مکان در عالم ناسوت معنا دارد. تمام موجودات مادی در این عالم در محدوده زمانی و مکانی خاصی قرار دارند.
 • تضاد: در عالم ناسوت، تضاد و دوگانگی وجود دارد. خیر و شر، زیبایی و زشتی، صلح و جنگ، و مفاهیم دیگر از این دست، در این عالم در مقابل یکدیگر قرار دارند.
 • محسوس بودن: موجودات عالم ناسوت با حواس پنجگانه انسان قابل درک و دریافت هستند.

انسان در عالم ناسوت متولد می‌شود و زندگی خود را در این عالم سپری می‌کند. هدف از زندگی در عالم ناسوت، تکامل روحی و معنوی انسان و رسیدن به مراتب بالاتر از عوالم چهارگانه است. انسان با انجام اعمال نیک و کسب معرفت، می‌تواند از عالم ناسوت به عوالم بالاتر مانند عالم ملکوت، جبروت و لاهوت صعود کند.

عالم ناسوت در متون دینی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در قرآن کریم آیات متعددی به توصیف این عالم و ویژگی‌های آن پرداخته شده است. همچنین در احادیث و روایات نیز به اهمیت عالم ناسوت و ضرورت توجه به معنویات در این عالم اشاره شده است. عالم ناسوت در نگاه اسلام، دنیایی گذرا و فریبنده است که نباید به آن دلبستگی داشت.

معنی لاهوت و ناسوت

لاهوت و ناسوت دو اصطلاح کلیدی در فلسفه و عرفان اسلامی هستند که به دو قلمرو مجزا از هستی اشاره دارند. درک عمیق این دو مفهوم، تصویری روشن از جایگاه انسان در جهان هستی و مسیر تکامل او ارائه می‌دهد.

لاهوت

 • به معنای الهیات یا ذات الهی است.
 • عالمی غیبی، مطلق، و مجرد است که از هرگونه قید و شرط مادی و جسمانی، مانند زمان و مکان، فارغ است.
 • در این عالم، فقط خداوند متعال و صفات او، مانند علم، قدرت، و رحمت، حضور دارند.
 • لاهوت، قلمرو تجلیات ذاتی و اسماء و صفات الهی است که بدون واسطه بر اشیاء و مخلوقات اثر می‌گذارد.

ناسوت

 • به معنای جهان محسوس یا عالم ماده است.
 • عالمی مادی، مشروط، و محدود است که شامل تمام موجودات مادی و محسوس، از جمله انسان‌ها، حیوانات، گیاهان، و اشیاء بی‌جان می‌شود.
 • در این عالم، موجودات در چارچوب زمان و مکان قرار دارند و تحت قوانین طبیعت عمل می‌کنند.
 • ناسوت، قلمرو تجلیات فعلی و افعال الهی است که از طریق واسطه‌ها و اسباب و علل بر اشیاء و مخلوقات اثر می‌گذارد.

رابطه لاهوت و ناسوت

 • لاهوت و ناسوت، دو سوی هستی واحد هستند که به هم پیوسته و وابسته‌اند.
 • لاهوت، مبدأ و غایت ناسوت است و ناسوت، تجلی و ظهور لاهوت در عالم ماده است.
 • انسان، حلقه اتصال بین این دو عالم است. انسان در عالم ناسوت متولد می‌شود، اما فطرت و روح او متعلق به عالم لاهوت است. هدف از زندگی انسان، سیر و سلوک در مسیر تکامل و رسیدن از عالم ناسوت به عالم لاهوت است.

ناسوت در شعر و ادب فارسی

ای شده پیر و عاجز و فرتوت

مانده در کار خویشتن مبهوت

داده عمر عزیز خویش به باد

شده راضی ز عیش خویش به قوت

متردد میان جبر و قدر

غافل از عین عزت جبروت

ملکوت جهان نخست بدان

پس خبر ده ز مالک ملکوت

مگذر از حکم «آیةالکرسی»

سنگ بفگن چو یافتی یاقوت

آل موسی و آل هارون را

چون ز لاهوت دان جدا ناسوت

نشنیدی که چون نهان گردد

سر حق با سکینه در تابوت

جز سنایی که داند این حکمت

با چنین حکمت سخن مسکوت

سنایی – دیوان اشعار – قصاید و قطعات

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *