آخرین نوشته‌ها

معنی اسم نلا

برای اطلاع از معنی اسم دخترانه نلا با تور دانش همراه باشید.

معنی اسم صدرا (نام پسرانه)

برای اطلاع از معنی اسم صدرا با ما همراه باشید.

معنی خاور، هم خانوداه و متضاد

برای دانستن معنی کلمه خاور با این پست از لغتنامه تور دانش همراه باشید.

معنی مقصود و هم خانواده آن

برای اطلاع از معنی کلمه مقصود با این پست از لغتنامه تور دانش همراه باشید.

معنی کلمه خوار

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی کلمه خوار، متضاد و مترادف آن آشنا می‌شویم.

معنی اسم آریسا

برای اطلاع از معنی اسم دخترانه آریسا با تور دانش همراه باشید.

معنی ابلق

برای اطلاع از معنی کلمه ابلق با این پست از لغتنامه تور دانش همراه باشید.

معنی اسم سپنتا

برای اطلاع از معنی اسم سپنتا با ما همراه باشید.

معنی اسم شاهان (نام پسرانه)

برای اطلاع از معنی اسم شاهان با ما همراه باشید.

معنی اسم دلوین

اسم دلوین با ریشه کردی یک نام دخترانه است. برای اطلاع از معنی آن با تور دانش همراه باشید.