خانه / لغتنامه / معنی و مفهوم کلمه غنا
معنی غنا

معنی و مفهوم کلمه غنا

برای اطلاع از معنی کلمه غنا با این پست از لغتنامه تور دانش همراه باشید.

معنی غنا در لغتنامه دهخدا

توانگری، بی‌نیازی و دولتمندی

معنی غنا در فرهنگ فارسی

در زبان فارسی، غنا به دو معنای اصلی به کار می‌رود:

  • غنا به معنای آوازخوانی

در این معنا، غنا به صدایی گفته می‌شود که دارای تنوع و زیبایی است. غنا می‌تواند با یا بدون ساز اجرا شود. در فقه اسلامی، درباره حکم شرعی غنا اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقیهان، غنا را به طور مطلق حرام می‌دانند و برخی دیگر معتقدند فقط اگر همراه با طرب یا لهو و لعب باشد، حرام است.

  • غنا به معنای ثروت و دارایی

در این معنا، غنا به وضعیتی گفته می‌شود که فرد دارای ثروت و دارایی فراوانی باشد. غنا می‌تواند مادی یا معنوی باشد. غنا مادی به دارایی‌های مادی مانند پول، ملک، ماشین و… اشاره دارد. غنا معنوی به دارایی‌های معنوی مانند علم، دانش، ایمان و… اشاره دارد.

مترادف غنا

توانگری، پرباری، بی‌نیازی، ثروت

متضاد غنا

نیازمندی، فقر

غنا به انگلیسی

ghana

riches

wealth

verdant

singing

song

music

fortune

opulence

plenty

richness

wealthiness

freedom from want

غنا در شعر فارسی

زهد و عفت کز صفات عاشقان صادقست

با فقیری خوش بود با شهریاری خوشتر ست

خوبتر بر چهره قدرت نماید خال زهد

کسوت عفت بقد کامکاری خوشترست

بوی دانش در مشام جان اهل معرفت

نزد عاقل از نسیم مشک تاری خوشترست

خوی نیک ار دادت ایزد هیچ دیگر گو مباش

خوی نیک ار عاقلی از هر چه داری خوشترست

سر سبک چون باد و عالمسوز چون آتش مباش

همچو آب و خاک لطف و بردباری خوشترست

سازشی کز وی نباشد هیچ خوشتر در جهان

گر خرد نپسنددش ناسازگاری خوشترست

از غنا و عزتی حاصل ز آزار دلی

راستی ابن یمین را فقر و خواری خوشترست

ابن یمین – دیوان اشعار – قطعات

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

از میدان سر میدان غنا زاید. قوله تعالی: «و وجدک عایلا فاغنی». غنا توانگریست جملهٔ آن سه چیزست: غنای مال، و غنای خوی، و غنای دل. غنای مال بر سه گونه است: آنچه ار حلالست محنتست، و آنچه از حرامست لعنتست، و آنچه افزونیست عقوبتست. و غنای خوی از نفس است که در خبرست که «الغنی عن النفس»؛ و غنای نفس سه چیزست: خشنودی، خرسندی و جوانمردی. و غناء دل سه چیزست، و آن «غناء القلب» است که در خبر است: همت از دیا مهمتر، و مراد از بهشت بزرگتر، و آرام از هفت آسمان و زمین برتر.

خواجه عبدالله انصاری – صد میدان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *