خانه / لغتنامه / معنی کلمه تفویض و نحوه تلفظ آن
معنی کلمه تفویض و نحوه تلفظ آن

معنی کلمه تفویض و نحوه تلفظ آن

در این پست از  توردانش با معنی کلمه تفویض و تلفظ آن آشنا می‌شوید.

معنی تفویض چیست ؟

این کلمه به معنی واگذاردن یا سپردن کاری به کسی، حاکم گردانیدن کسی را در امری و کار با کسی گذاشتن است.

مترادف تفویض

تسلیم، فرمان برداری، اطاعت

متضاد

جبر

تلفظ کلمه تفویض

تَفْویضْ

Tafviz

تفویض در شعر فارسی

انوری

آفرین بر حضرت دستور و بر دستور باد
جاودان چشم بد از جاه و جلالش دور باد

ملک را از رایت اقبال و رای روشنش
تا که نور و سایه باشد سایه باد و نور باد

رایت و رایش که در نظم ممالک آیتی است
تا نزول آیت نصرت بود منصور باد

من نگویم کز پی تفویض ملک روم و چین
بر درش دایم رسول قیصر و فغفور باد

گویم از بهر نظام ملک سلطان سپهر
در رکابش ز اختران پیوسته صد مذکور باد

هرکه همچون دانهٔ انگور با او شد دودل
ریخته خونش چو خون خوشهٔ انگور باد

تیغ زنگ از آب گیرد ملک نقصان از غرور
زین سپس رایش به ملک و جاه نامغرور باد

از برای پاسبان قصر او یعنی زحل
در نه اقلیم فلک تا روز هر شب سور باد

مشتری را از شرف دولت‌سرای طالعش
چون کلیم‌الله را خلوت سرای طور باد

معنی و مفهوم فرط

سعدی

یکی را از ملوک مدّت عمر سپری شد. قائم مقامی نداشت. وصیت کرد که بامدادان نخستین کسی که از در شهر اندر آید تاج شاهی بر سر وی نهند و تفویض مملکت بدو کنند.

معنی و مفهوم فرط

شیخ بهایی

بی‌نمازی با یکی از اهل راز
خواست گوید علت ترک نماز

گفت : هر وقتی که کردم قصد آن
آفتی آمد به مالم، ناگهان

و آن دگر گفتش که من کردم نماز
مدتی بسیار و شبهای دراز

تا برون آیم ز فقر و احتیاج
گیرد آن دکان و بازارم رواج

حاصلی از وی توقع داشتم
چون نشد، یکبارگی بگذاشتم

این بود احوال جهال، ای عزیز!
این بودشان پایهٔ قدر و تمیز

واجبی را در خیال، این گمرهان
کرده‌اند از جهل خود، ممکن گمان

داده نسبت بخل یا غفلت به وی
در مقایل، خویش را دانسته شیء

غیر ممکن، کی ز ممکن کرد فرق
آنکه در دریای تشبیه است غرق

تا نشد اوصاف امکانیش فهم
کی تواند دید کوته، دست وهم

ساحت عزت، چه سان داند بری
از خلاء و سطح و بعد جوهری

تا ندانسته است اعراض عدد
بر چه معنی خواهدش گفتی احد

هرچه گوید، در رضا و در غضب
زان منزه‌دان، جناب قدس رب

گرچه تقدیس خداوند صمد
از ره تقلید هم ممکن بود

زان جهت گوییم: جمعی از عوام
یافته در سلک اسلام، انتظام

لیک، این اسلام، حکم ظاهر است
تا برون آید ز گبر و بت‌پرست

گرنه فضل از حق خود دارد قبول
کی شود مقبول تقلید اصول

بلکه آن تقلید هم از مشکلات
اصل مطلب چون بود از غامضات

ز آن، نبی مجمل رساند اول پیام
که در آن منظور بودش خاص و عام

رفته رفته، عقلها چون شد قوی
یافت بسطی مجملات معنوی

آنکه از علم سیر دارد خبر
کرده در اقوال معصومین نظر

دیده اجمالات و تفصیلاتشان
در تکلم، مختلف حالاتشان

سائلی پرسید از تفویض و جبر
تا شناسد، کیست در امت چو گبر

گفت: تفویض، آنکه اعمال تمام
حق مفوض کرده باشد بر آنام

راست گفت؛ این نیز تفویضی بدست
لیک، آن نه کز پیمبر واردست

چون نبودش تاب استعداد و درک
کرد زان تفسیر، این تفیض، درک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *