خانه / لغتنامه / معنای تحریف در لغت و اصطلاح
معنی تحریف

معنای تحریف در لغت و اصطلاح

برای اطلاع از معنی کلمه تحریف با این پست از لغتنامه تور دانش همراه باشید.

معنی تحریف در لغتنامه دهخدا

بگردانیدن سخن، گردانیدن سخن از جای وی، تغییر هر چیز عموماً و تغییر کتاب خصوصاً

معنی لغوی در فرهنگ فارسی

تغییر و تبدیل کردن، کج کردن.
تبدیل کردن و گردانیدن کلام کسی از وضع و طرز و حالت اصلی خود.
بعضی ازحروف یک کلمه را عوض کردن.
جمع: تحریفات.

مترادف تحریف

تغییر، تبدیل، قلب، دگرگون‌سازی

متضاد تحریف

تصحیح

معنی تحریف در روانشناسی

در روانشناسی مبحثی به نام تحریف شناختی (Cognitive distortion) وجود دارد که به معنی توصیف رفتارهای روانشناختی منفی یک فرد است. در نتیجه این رفتارها، فرد به نظریه‌های اشتباهی درباره خود، دیگران و دنیای پیرامونش دست می‌یابد.

تحریف به انگلیسی

distortion

twist

alteration

tampering with (something)

تحریف در شعر فارسی

مر این راز سربسته را کس نجست

که گیتی چه سان بود روز نخست

نداند کس آغاز مردم چه بود؟

چگونه نمودند کشت و درود؟

چگونه فراز آمدند این گروه؟

در آباد بودند یا دشت و کوه؟

که بود آن که دیهیم بر سر نهاد؟

ندارد کس از روزگاران بیاد

به ویژه در ایران که تاریخ نیست

اساتیرشان را بن و بیخ نیست

که از گاه کلدانیان تا عرب

سه نوبت بپژمرد علم و ادب

یکی گاه ضحاک با دستبرد

که آثار آجامیان را سترد

دگر گاه اسکندر نامجوی

که آن نامه ها شست با آب جوی

سوم گاه اسلام کز تازیان

بسی رفت بر مرز ایران زیان

درین هر سه فترت که شد رونمای

نماند از اثرهای ایران به جای

و گر پاره ی داستان ها زدند

نوایی هم از باستان ها زدند

نه پیداست بن شان زسر سر ز بن

همه درهم و برهم آمد سخن

کسی کان فسان ها بپوید همی

نشانش زشهنامه جوید همی

که فردوسی طوسی پاکزاد

همه داد مردی و دانش بداد

نکرده است پنهان یکی داستان

چه از پهلوانی، چه از باستان

ولی حیف کش ره پدیدار نیست

به جز جستن اندر شب تار نیست

در آن نام هایی که او گفته است

بسی سهو و تحریف ها رفته است

همان در زمان های شاهان پیش

بسی کرده تلفیق از کم و بیش

نیاورده نام شهان را تمام

به ترتیب زیشان نبرد است نام

میرزا آقاخان کرمانی – نامه باستان – چگونگی از میان رفتن تاریخ ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *