خانه / لغتنامه / معنی کلمه سوبر چیست ؟ و مترادف آن
معنی کلمه سوبر چیست ؟ و مترادف آن

معنی کلمه سوبر چیست ؟ و مترادف آن

در این مقاله با معنی کلمه سوبر همراه تور دانش باشید.

معنی سوبر

سوبر به کسی گویند که میانه رو باشد و حد اعتدال را رعایت کند. از این کلمه برای نام خانوادگی نیز استفاده می شود.

معنی و تعاریف دیگر برای سوبر

میانه رو بودن در آشامیدن مشروب الکلی، به‌طوری‌که هشیاری خود را از دست ندهد. وزین و سنگین در انتخاب رنگ و نوع پوشش.

مترادف

هوشمند سنگین، خردمند، بهوش، متین، هوشیار، هوشیار بودن، غیر افراطی، معتدل، بی مبالغه، بهوش اوردن، محافظه کارانه، ملایم، باوقار، موقر، از مستی دراوردن، اعتدال آمیز

 در زبان انگلیسی

صفت هوشیار • alert, sober, vigilant, conscious
عاقل • wise, sober, sage, canny, gash, oracular
موقر • dignified, staid, sober, grave, sedate
متین • placid, sedate, sober, serene, steady
سنگین • serious, hefty, hard, weighty, sober
بهوش • conscious, sober
میانه رو • moderate, frugal, sober, temperate
هوشیار بودن • sober
بهوش اوردن • esuscitate, revive, revivify, sober
از مستی دراوردن • sober

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *