خانه / لغتنامه / معنی کلمه نباهت چیست؟
معنی کلمه نباهت چیست؟

معنی کلمه نباهت چیست؟

در این پست از تور دانش با معنی نباهت آشنا خوهید شد.

نباهت یعنی چه؟

نباهت یعنی بزرگواری، بزرگ شدن، نجابت، خوشنامی، بزرگوار شدن و مشهور شدن

مترادف نباهت

نام آوری، شرف، بزرگی

متضاد نباهت

پستی، گمنامی، فرومایگی

نباهت در شعر فارسی

پس واجب کند که مقبلترین بندگان و مشفقترین هواخواهان آنست که طاعت و مطاوعت ایشان را به قدر امکان و طاقت مواظبت نماید و سوابق حقوق انعام و اکرام را به لواحق مزید شکر آراسته گرداند و بدانچه در وطا وسع و انا مکنت او گنجد از مساعی حمید و مآثر مرضی و مشکور تقدیم کند تا مترشح مزیت احماد و متوشح مزید اعتماد پادشاه روزگار شود و به نباهت قدر و رجحان فضل پیدا آید و صیت سایر و ذکر شایع یابد. از برای آنکه.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *