خانه / اطلاعات عمومی / ناگریز یا ناگزیر؟ و معنی آن
ناگریز یا ناگزیر؟ و معنی آن

ناگریز یا ناگزیر؟ و معنی آن

شاید شما هم در امور روزمره دچار اشتباه در استفاده این کلمه شده باشید. در این مقاله همراه توردانش باشید تا درستی ناگریز یا ناگزیر را بدانیم.

معنی ناگزیر چیست؟

ناگزیر در لغت به معنای ناچار و حتمی بودن است.
وقتی در موقعیتی هستید که چاره‌ای دیگری پیش رو ندارید از این کلمه استفاده می‌شود.

ناگریز یا ناگزیر

گاهی اوقات شاید دیده باشید که از کلمه ناگریز نیز استفاده می‌کنند. ناگریز از ریشه گریختن است و یعنی راه فراری نیست. پس نتیجه می‌گیریم به همان معنای ناچار بودن و ناگزیر بودن برمی‌گردد. پس کلمه ناگزیر درست است.

مترادف ناگزیر

بدون چاره، لابد، به‌ضرورت، ناگزران، به طور اجبارانه، لاعلاج

ناگزیر در شعر فارسی

فردوسی

چنان بد که ضحاک را روز و شب
به نام فریدون گشادی دو لب

بران برز بالا ز بیم نشیب
شده ز آفریدون دلش پر نهیب

چنان بد که یک روز بر تخت عاج
نهاده به سر بر ز پیروزه تاج

ز هر کشوری مهتران را بخواست
که در پادشاهی کند پشت راست

از آن پس چنین گفت با موبدان
که ای پرهنر با گهر بخردان

مرا در نهانی یکی دشمن‌ست
که بربخردان این سخن روشن است

به سال اندکی و به دانش بزرگ
گوی بدنژادی دلیر و سترگ

اگر چه به سال اندک ای راستان
درین کار موبد زدش داستان

که دشمن اگر چه بود خوار و خرد
نبایدت او را به پی بر سپرد

ندارم همی دشمن خرد خوار
بترسم همی از بد روزگار

همی زین فزون بایدم لشکری
هم از مردم و هم ز دیو و پری

یکی لشگری خواهم انگیختن
ابا دیو مردم برآمیختن

بباید بدین بود همداستان
که من ناشکبیم بدین داستان

یکی محضر اکنون بباید نوشت
که جز تخم نیکی سپهبد نکشت

نگوید سخن جز همه راستی
نخواهد به داد اندرون کاستی

زبیم سپهبد همه راستان
برآن کار گشتند همداستان

بر آن محضر اژدها ناگزیر
گواهی نوشتند برنا و پیر

هم آنگه یکایک ز درگاه شاه
برآمد خروشیدن دادخواه

ستم دیده را پیش او خواندند
بر نامدارانش بنشاندند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *