خانه / لغتنامه / نژند یعنی چه و مترادف آن
نژند یعنی چه و مترادف آن

نژند یعنی چه و مترادف آن

در این مقاله با معنی کلمه نژند با شما هستیم. همراه تور دانش باشید.

معنی نژند

نژند به معنی افسرده، غمگین، خشمناک است.

مترادف نژند
غمگین چهره، پژمان، غمنده، پژمرده، حزین، غمناک، غمین، ملول، غضبناک، فرمگین، سرگشته، اندوهگین، فرومانده، خشمگین، دلگیر، آزرده، مهموم.

نژند در زبان انگلیسی:

depressed: افسرده، دلتنگ، غمگین، فرو رفته
pensive: افسرده، محزون، پکر، گرفتار غم، خیالی
gloomy: تیره، تاریک، افسرده، تاریکی افسرده کننده
downbeat: افسرده
dejected: پژمان، افسرده، محزون ومغموم، نژند
cheerless: افسرده، عبوس، سیاه،  غمگین
hypochondriac: مالیخولیایی، افسرده، خیالی، سودایی

نژند در شعر فارسی

فردوسی

بدین نامه چون دست کردم دراز
یکی مهتری بود گردن‌فراز

جوان بود و از گوهر پهلوان
خردمند و بیدار و روشن روان

خداوند رای و خداوند شرم
سخن گفتن خوب و آوای نرم

مرا گفت کز من چه باید همی
که جانت سخن برگراید همی

به چیزی که باشد مرا دسترس
بکوشم نیازت نیارم به کس

همی داشتم چون یکی تازه سیب
که از باد نامد به من بر نهیب

به کیوان رسیدم ز خاک نژند
از آن نیک‌دل نامدار ارجمند

به چشمش همان خاک و هم سیم و زر
کریمی بدو یافته زیب و فر

سراسر جهان پیش او خوار بود
جوانمرد بود و وفادار بود

چنان نامور گم شد از انجمن
چو در باغ سرو سهی از چمن

نه ز او زنده بینم نه مرده نشان
به دست نهنگان مردم کشان

دریغ آن کمربند و آن گِردگاه
دریغ آن کِیی برز و بالای شاه

گرفتار ز او دل شده نا‌امید
نوان لرز لرزان به کردار بید

یکی پند آن شاه یاد آوریم
ز کژی روان سوی داد آوریم

مرا گفت کاین نامهٔ شهریار
گرت گفته آید به شاهان سپار

بدین نامه من دست بردم فراز
به نام شهنشاه گردن‌فراز

lineحافظ

بدین نامه چون دست کردم دراز
یکی مهتری بود گردن‌فراز

جوان بود و از گوهر پهلوان
خردمند و بیدار و روشن روان

خداوند رای و خداوند شرم
سخن گفتن خوب و آوای نرم

مرا گفت کز من چه باید همی
که جانت سخن برگراید همی

به چیزی که باشد مرا دسترس
بکوشم نیازت نیارم به کس

همی داشتم چون یکی تازه سیب
که از باد نامد به من بر نهیب

به کیوان رسیدم ز خاک نژند
از آن نیک‌دل نامدار ارجمند

به چشمش همان خاک و هم سیم و زر
کریمی بدو یافته زیب و فر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *