خانه / لغتنامه (صفحه 20)

لغتنامه

معنی کلمه نوا و مترادف آن

معنی کلمه نوا و مترادف آن

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی کلمه نوا و مترادف آن آشنا می شویم. معنی نوا چیست ؟ این کلمه به معنی نغمه، ناله، آواز، نام یکی از دستگاههای هفت گانه‌ی موسیقی سنتی ایران و صدای آهنگین است. همچنین نوا بعنوان یک اسم دخترانه در ثبت احوال …

ادامه نوشته »

معنی کلمه هناس و تلفظ آن

معنی کلمه هناس و تلفظ آن

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی کلمه هناس و تلفظ آن آشنا می شویم. معنی هناس چیست ؟ این کلمه با ریشه کردی به معنی نفس است و به عنوان یک اسم دخترانه در ثبت احوال ثبت شده است. تلفظ هناس هِناس Henas  

ادامه نوشته »

معنی کلمه دلق و تلفظ آن

معنی کلمه دلق و تلفظ آن

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی کلمه دلق و تلفظ آن آشنا می شویم. معنی دلق چیست ؟ این کلمه به معنی بیرون آوردن شمشیر از نیام، پوستین،‌ قبا، خرقه، لباس کهنه و ژنده است. معنی صاحب دلق: خرقه پوش،‌ژنده پوش مترادف دلق مرقع، پشمینه تلفظ دلق …

ادامه نوشته »

معنی کلمه رقعه و تلفظ آن

معنی کلمه رقعه و تلفظ آن

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی کلمه رقعه و تلفظ آن آشنا می شویم. معنی رقعه چیست ؟ این کلمه دارای چند معنی است که عبارتند از: – نامه یا نوشته کوتاه – وصله‌ای که به لباس می‌دوزند – گیاهی که شکستگی را جوش بدهد. – قطعه …

ادامه نوشته »

معنی کلمه آزرم و تلفظ آن

معنی کلمه آزرم و تلفظ آن

در این پست از  توردانش با معنی کلمه آزرم و تلفظ آشنا می‌شوید. معنی آزرم چیست ؟ این کلمه به معنی حیا، شرم، مهربانی، شرم و حیا و انصاف است. همچنین آزرم با ریشه اوستایی بعنوان یک اسم دخترانه در ثبت احوال ثبت شده است. آزرم: نام دختر خسروپرویز پادشاه …

ادامه نوشته »

معنی کلمه هتاک و تلفظ آن

معنی کلمه هتاک و تلفظ آن

در این پست از  توردانش با معنی کلمه هتاک و تلفظ آشنا می‌شوید. معنی هتاک چیست ؟ این کلمه به معنی بدزبان، بد دهان و رسوا کننده است. معنی هتاکی: ناسزا گویی مترادف هتاک فحاش، دریده، وقیح، پرده در، رسواگر، فضاح تلفظ هتاک هَتاکْ Hatak

ادامه نوشته »

معنی کلمه کاهل و مترادف آن

معنی کلمه کاهل و مترادف آن

در این پست از تور دانش با معنی کلمه کاهل و مترادف آن آشنا می شویم. معنی کاهل چیست ؟ این کلمه به معنی تن پرور، تنبل و سست است. معنی کاهلی ورزیدن: تنبلی کردن کاهل نماز: تبلی کردن در خواندن نماز مترادف کاهل تن آسا، مسامح کاهل به انگلیسی …

ادامه نوشته »

معنی کلمه تلفیق و مترادف آن

معنی کلمه تلفیق و مترادف آن

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی کلمه تلفیق و مترادف آن آشنا می شویم. تلفیق به چه معناست این کلمه به معنی آمیزه، بهم پیوند دادن و ترکیب است. مترادف تلفیق پیوند، آمیزش، آمیختگی تلفیق به انگلیسی Compilation synthesis incorporation تلفیق در شعر فارسی انوری دانی چه …

ادامه نوشته »

معنی کلمه سنا و مترادف آن

معنی کلمه سنا و مترادف آن

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی کلمه سنا و مترادف آن آشنا می شویم. معنی سنا چیست ؟ این کلمه به معنی فروغ، روشنایی، بلندی و نام یک گیاه از تیره باقلاسانان و زیر تیره ارغوانیان است. همچنین در ثبت احوال سنا بعنوان یک اسم دخترانه ثبت …

ادامه نوشته »

صدد یعنی چه و تلفظ آن

صدد یعنی چه و تلفظ آن

در این پست از لغتنامه تور دانش با معنی کلمه صدد و تلفظ آن آشنا می شویم. معنی صدد چیست ؟ این کلمه به معنی رویارویی، مقابله، نزدیکی،‌ در پی کاری شدن و قصد نمودن آن است. در صدد برآمد: اقدام کردن به انجام کاری در صدد بودن: تصمیم به …

ادامه نوشته »